Specjalizujemy się w instalacjach HVAC

  • dobór, projektowanie, instalacja mat kapilarnych
  • dobór, projektowanie, instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją
  • dobór i instalacja pomp ciepła
  • dobór, projektowanie, instalacja osprzętu w maszynowni/kotłowni
  • dobór, projektowanie, instlacja wod-kan